انواع لیبل شرینگ

لیبل شرینک اسلیو

لیبل شرینک اسلیو | Shrink Sleeve Labels ایجاد جلوه های بصری کمک شایانی به فروش محصول می کند که می توان با شیوه های مختلف چاپ روی بسته و یا انواع برچسب های رنگی از پیش چاپ شده باشد. از