دستگاه استرچ پیچ

دستگاه استرچ کش

دستگاه استرچ کش استفاده از سلفون به منظور بسته بندی و محافظت محصولات شیوه ای مرسوم شده است که این کار می تواند به کمک سلفون کشی دستی یا با کمک ماشین آلات اتوماتیک انجام گیرد. مزیت های استرچ پیچی

کاربرد استرچ پالت فرودگاهی

استرچ پالت فرودگاهی افزایش روز افزون مسافرت های بین شهری و خارجی، سبب جابجایی هرچه بیشتر بار و اساسیه مسافران شده است. انتقال بار مسافران از یک طرف ، محافظت این وسایل از طرف دیگر سبب شده که پایانه های