دستگاه استرچ کش اتوماتیک

دستگاه استرچ کش

دستگاه استرچ کش استفاده از سلفون به منظور بسته بندی و محافظت محصولات شیوه ای مرسوم شده است که این کار می تواند به کمک سلفون کشی دستی یا با کمک ماشین آلات اتوماتیک انجام گیرد. مزیت های استرچ پیچی