دستگاه استرچ کش

کاربرد استرچ پالت فرودگاهی

استرچ پالت فرودگاهی افزایش روز افزون مسافرت های بین شهری و خارجی، سبب جابجایی هرچه بیشتر بار و اساسیه مسافران شده است. انتقال بار مسافران از یک طرف ، محافظت این وسایل از طرف دیگر سبب شده که پایانه های