دستگاه بسته بندی

بسته بندی به کمک دستگاه استرچ پالت

تعریف پالت پالت (pallet) ساختار صفحه ای مسطح است که یک و یا مجموعه ای از چند کالا به روی آن چیدمان می شود تا بتوان توسط جک پالت یا دستگاه لیفتراک آن را جابجا و منتقل نمود. یک پالت