دستگاه شرینگ پک

تونل حرارتی دستگاه شرینگ پک

تونل حرارتی دستگاه شرینگ پک دستگاه های شرینگ پک به چهار قسمت اصلی شاسی کلی، تیغه دوخت، تونل خنک کن و کوره یا تونل گرمایش تقسیم می شود که هر کدام اجزاء گوناگونی دارند. به دلیل اهمیت کوره، در زیر به