شرینک پک تونلی

تونل حرارتی دستگاه شرینگ پک

تونل حرارتی دستگاه شرینگ پک دستگاه های شرینگ پک به چهار قسمت اصلی شاسی کلی، تیغه دوخت، تونل خنک کن و کوره یا تونل گرمایش تقسیم می شود که هر کدام اجزاء گوناگونی دارند. به دلیل اهمیت کوره، در زیر به

دستگاه شرینک پک تونلی

دستگاه شرینک پک تونلی ماشین های شرینک از حیث شکل مخزن حرارت دهی در دو دسته شرینک پک تونلی و شرینک پک کابینی طراحی می شوند. مدل شرینگ پک تونلی با اندازه بسیار بزرگتر و در مقیاس تولید زیاد و