شرینک پک چیست

شیرینگ پک چیست

شیرینگ پک چیست shrink pack چیست واژه انگلیسی شرینک (shrink) به معنای کشیده شدن است. پک (pack یا packing) به معنی بسته هست. در همین راستان شرینک پک (shrink pack) به نوعی بسته بندی اطلاق می شود که پوششی از