شرینگ پک تونلی

عوامل موثر در بسته بندی با شیرینگ

عوامل موثر در بسته بندی با شیرینگ شاخص های موثر در بسته بندی شرینک اصولی دستگاه بسته بندی شیرینگ مانند سایر روش های بسته بندی قواعد و اصولی دارد که رعایت آن ها باعث بسته بندی صحیح و مستحکم می

دستگاه شرینک پک تونلی

دستگاه شرینک پک تونلی ماشین های شرینک از حیث شکل مخزن حرارت دهی در دو دسته شرینک پک تونلی و شرینک پک کابینی طراحی می شوند. مدل شرینگ پک تونلی با اندازه بسیار بزرگتر و در مقیاس تولید زیاد و