میکسر مواد پودری

دستگاه ریبون بلندر

دستگاه ریبون بلندر | Ribbon Blenders Machine استفاده از مواد پودری در تولید و ساخت و به دست آوردن ترکیب های نو امری بدیهی است. در این بین نیز ترکیب ها برای داشتن نهایت دقت می بایست یکنواختی مناسبی داشته