انتخاب درست عرض فیلم شرینک پک

انتخاب درست عرض فیلم شرینک پک

انتخاب درست عرض فیلم شرینک پک

احیانا برای مجموعه های کوچک و یا تولیدی هایی که تازه یک نمونه از دستگاه شرینک پک تهیه کرده باشند سوال اول این باشد که برای بسته بندی میزان عرض فیلم شرینک پک چقدر در نظر گرفته شود.

ابتدا این نکته را یاد آوری می کنیم که درست تر این است که بسته از سمت طول و یا به پهنا وارد کوره دستگاه شیرینگ شود. البته در محصولاتی که نایلون به طور کامل دور محصول کشیده می شود اهمیتی در نحوه وارد شدن محصول به داخل کوره وجود ندارد، اما زمانی که نایلون شیرینگ به صورت لوله ای به دور محصول قرار می گیرد قسمتی از دو سمت محصول به طور کامل پوشیده نمی شود. مثل نوشابه خانواده که از دو سو مانند نایلون و کیسه ها دارای سوراخ هستند.

در این زمان باید بهترین نحوه شیرینک کردن را در نظر گرفت طوری که کمترین سوراخ بر روی محصول باقی بماند. به این دلیل محصول به پهنا وارد تونل می شود که سوراخ ها در ضلع کوچک محصول قرار می گیرد و قابل قبول است. اگر محصول به درازا وارد کوره شود دو سوراخ در ضلع های بزرگ محصول قرار گرفته و شکل ظاهری محصول شیرینک شده را به هم می زند و زیبایی خاصی در آن محصول وجود ندارد.

شرینک بطری نوشابه
شرینک بطری نوشابه

محاسبه اندازه فیلم شرینک پک

حال برای محاسبه ابتدا ضلعی از محصول که وارد کوره می شود را با ضلع ارتفاع آن جمع کرده تا به راحتی عرض نایلون شرینک به دست آید. مثلا فرض کنید کارتنی با اندازه ۴۰ سانتی متر طول و ۳۰ سانتی متر عرض و ۲۰ سانتی متر ارتفاع وجود داشته باشد که آماده شرینک کردن است. ابتدا این کارتون را جوری قرار می دهیم که از جهت طولی یا پهنای آن وارد تونل حرارتی دستگاه شرینگ پک شود. بدین ترتیب ۴۰ سانتی متر طول آن با ۲۰ سانتی متر ارتفاع جمع شده که روی هم می شود ۶۰ سانتی متر. پس عرض فیلم شرینک پک برای این محصول برابر با ۶۰ سانتی متر در نظر گرفته می شود.

طول و عرض و ارتفاع یک بسته
طول و عرض و ارتفاع یک بسته

administrator
گروه پندار صنعت آماده مشاوره، طراحی و ساخت کلیه ماشین آلات مرتبط با صنعت بسته بندی نظیر : پرکن پودر و مایعات، استرچ پالت، شیرینگ پک، میکسر پودر و ...است. کارخانه: 02634717178 | مدیریت: 09124624533