کاربرد سیم ارت چیست

کاربرد سیم ارت چیست

ارت (Earth) به معنای زمین است و مقصود از سیم ارت، سیمی است که به زمین متصل می شود. این سیم از مهم ترین موارد ایمنی در صنایع برق محسوب می شود که خطرات ناشی از برق گرفتگی را کاهش می دهد. در سیم ارت هیچ جریان برقی وجود ندارد و تنها در زمان نشتی جریان برق را به زمین انتقال می دهد.

بنابراین می توان گفت وظیفه اصلی سیستم ارتینگ در هر دستگاه و مداری انتقال الکتریسیته به زمین است. بدین منظور اگر از بدنه هر وسیله برقی خانگی و صنعتی یک رشته سیم اتصال به زمین اتصال دهیم یک سیستم ارتینگ در مدار ساخته ایم.

می توان گفت اصلی ترین کاری که یک سیستم ارتینگ در مدار برق دستگاه انجام می دهد، کوتاه کردن مسیر حرکت الکترون تا زمین است . این کار برای این است که وقتی فردی به بدنه وسیله برقی دست زد الکترون ها به جای عبور از بدن شخص از سیم ارت عبور کرده و در زمین تخلیه شوند.

کاربرد سیم ارت در ماشین آلات بسته بندی

دستگاه شرینک پک را نظر بگیرید. زمانی که سیم‌ فاز یا سیم نول به بدنه دستگاه اتصال یابد و مدار الکتریکی دچار نشتی جریان برق شود، آنگاه با دست زدن به بدنه فلزی آن آن دچار برق گرفتگی خواهیم شد. در اینجا سیم ارت با انتقال این نشتی به زمین از برق گرفتگی، آتش سوزی و اتصالی دستگاه جلوگیری خواهد کرد. معمولا در تابلو برق دستگاه شرینک پک سیم ارت تعبیه می شود. البته در صورت نبود این امکان می توان با پیچ کردن یک سیم قوی از پایه های دستگاه و اتصال آن به زمین یا چاه ارت این امکان را فراهم آورد.

لیبل شرینک اسلیو
نمایش

چاه ارت حفره ای عمیق در ته زمین است. دقیقا جایی که خاک به رطوبت نسبی رسیده باشد. درون چاه ارت یک صفحه مسی وجود دارد که توسط سیم مسی به صفحه جوش خورده است. اطراف صفحه نیز با مواد بنتونیت پوشانده شده و سیم مسی به بیرون چاه هدایت شده است. بنتونیت نوعی رس ریزدانه است. سیم مسی از این ناحیه به تمام دستگاه‌های الکتریکی متصل خواهد شد.

در سیم ارت هیچگونه جریان الکتریکی ای وجود ندارد. یعنی این کابل حامل جریان های الکتریسیته نیست، این سیم برای جلوگیری از برق گرفتگی استفاده می شود و در صورت نشتی جریان الکتریکی اجسام رسانا، آن را به زمین انتقال می دهد.