مطالب خواندنی

المنت میله ای چیست

المنت چیست المنت، رشته سیمی نیمه هادی است که دارای مقاومت الکتریکی بوده که معمولا دور عایقی نارسانا نظیر سرامیک محصور می شود. از این وسیله برای تولید گرما از نیروی الکتریسیته است. در بسیاری از وسایل و دستگاه ها