دستگاه شیرینگ کابینی

تفاوت شیرینگ تونلی و شیرینگ کابینی

تولید کنندگان دستگاه بسته بندی با توجه به کاربردهای بی شمار دستگاه شرینک پک، این ماشین را برای انواع و اقسام کاربری های مختلف طراحی نموده اند. بسته بندی به کمک شیرینگ کردن نایلون مزایای فراوانی دارد. کابینتی و تونل